Wersje językowe
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pomocą sklepu internetowego kreta24.pl działającego pod adresem http://www.kreta24.pl/

I. Właściciel
Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest firma: KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w 44-100 Gliwice ul. Dworcowa 60 NIP: 6312709208, REGON 523804363, KRS 0001005535 tel. 32 231 55 80. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

II. Definicje
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://www.kreta24.pl/.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu. Konsument – klient, osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektrycznej e-mail polegająca na wysyłaniu materiałów o charakterze handlowym do Klientów, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
W ramach działalności sklepu oferowana jest sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych. Sklep działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu, w szczególności opisy produktów, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wymogi techniczne: W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze sklepu i świadczonych przez niego usług stacja Klienta powinna spełniać minimalne wymaganie techniczne: łącze internetowe zapewniające transmisję danych, przeglądarka internetowa służąca do przeglądania treści dostępnych w internecie, aktywne konto poczty e-mail, włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java, oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki typu: .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg, itp.

Sklep oferuje swoje usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z tym korzystanie z usług sklepu może się wiązać z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych przez sieć internet pomiędzy sklepem, a użytkownikiem. Należy również dołożyć starań przy korzystaniu z indywidualnego konta użytkownika: nie powierzać swojego hasła i loginu osobom niepowołanym oraz wylogować się z konta jeśli w danym momencie już z niego nie korzystamy.

W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym istnieje możliwość dokonania rejestracji w systemie, gdzie użytkownik podaje swój adres e-mail: oraz hasło: - hasło dostępu do konta. Nazwy te są zapamiętywane w systemie i umożliwiają ponowne zamówienie w systemie bez konieczności ponownej rejestracji. Na stronie sklepu istnieje również możliwość dokonania zamówienia bez rejestracji i tworzenia konta. W tym celu należy wypełnić formularz zamówienia.

Ceny produktów przedstawione na stronie są cenami brutto (podatek VAT jest już zawarty w przedstawionych cenach) i są one wyrażone w złotych polskich oraz EUR przy ustawieniu przez Kupującego takiej waluty. Zakupu towaru może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych. Kreta24 sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej. Klient zamawiający towar w trakcie procesu zakupu towarów proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia w formie elektronicznej, w którym podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres do wysyłki (miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu), numer telefonu - do potwierdzenia zamówienia , adres e-mail, dane do faktury VAT (w przypadku żądania otrzymania faktury VAT)
Osoba wypełniająca zgłoszenie formularza zamówień wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez sprzedawcę do celów reklamowych i badania rynku. Powyższe dane będą przechowywane w formie poufnej. Klient ma wgląd do danych i może je modyfikować. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Firma KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, lub wypełnionych niepoprawnie. Zamówienia można składać na stronie: http://www.kreta24.pl/. Zapytania dotyczące zamówień prosimy składać na adres email: info@kreta24.pl. Minimalna wartość zamówienia realizowanego przez nasz sklep internetowy wynosi 10 zł. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego w postaci poczty wysłanej na email Zamawiającego zgodnie z formularzem zamówienia. W przypadku zamówień zlecanych za pobraniem należności, zamówienia są potwierdzane telefonicznie przez pracownika KRETA24 SPÓŁKA Z O.O., który ustala poprawność danych osobowych oraz treść zamówienia. W przypadku braku kontaktu z Klientem, firma Kreta24 sp. z o.o. ma prawo do anulowania zamówienia. W przypadkach zamówień hurtowych, konieczne jest potwierdzenie wiarygodności finansowej kontrahenta. Jeśli zamówienie hurtowe jest niestandardowe, a wiarygodność Klienta nie została potwierdzona to Firma KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. może zażądać przedpłaty za zamówione produkty. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia przez sklep, zostaje zawarta umowa sprzedaży. Sprzedawca wydaje towar Zamawiającemu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Do zakupionego towaru zawsze dołączony jest paragon lub faktura VAT – na życzenie klienta, które stanowią potwierdzenie zakupu.

IV. Sposób i czas dostawy
Zamówienie zostaje wysłane do Zamawiającego: - przesyłką standard za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena za przesyłkę jest doliczona do wartości zamówienia zgodnie z cennikiem. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru). Czas dostarczenia przesyłki określa regulamin firmy kurierskiej dla przesyłki standard przeważnie do 24 godzin od chwili realizacji zamówienia. Paczkomaty InPost – czas dostawy określa regulamin InPost (ok. 3 dni roboczych). W przypadku wyboru przesyłki za pomocą paczkomatów Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprzemyślany dobór towaru (np. produkty łatwo ulegające zepsuciu) do sposobu przesyłki i panujących warunków atmosferycznych (szczególnie latem i zimą). Zaleca się również jak najszybszy odbiór zamówionego towaru z paczkomatu.

V. Formy płatności
Formy płatności za zamówienia:
-przelew automatyczny lub półautomatyczny za pośrednictwem autoryzowanego operatora płatności
-przelew na konto bankowe zgodne z kwotą na formularzu zamówieniowym, powiększonym o koszty przesyłki. Dane do przelewu są zamieszczane na arkuszu zamówienia. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji po dokonaniu przelewu należności na konto KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. zgodnie z formularzem zamówienia wraz z kosztem przesyłki. Odbiór przesyłki za pobraniem przy dostawie kurierem (po uzgodnieniu). Należność za przesyłkę i jej transport będzie pobrana w momencie jej otrzymania. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Zamówienie za pobraniem należności musi być potwierdzone. W tym celu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego na formularzu zamówienia. W przypadku braku magazynowego zamówionego produktu - możliwe jest anulowanie lub modyfikowanie zamówienia przez kupującego. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. obsługujący płatności automatyczne, półautomatyczne, oraz płatności kartami płatniczymi  Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Zwrot środków: Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył Kupujący.

VI. Koszty dostawy
Klient ponosi koszty wysyłki zamówionego przez siebie towaru, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość kosztów jest przedstawiana w trakcie realizacji zamówienia oraz jest uzależniona od opcji dostawy, jaką wybierze Klient.
Przy zamówieniu powyżej 449 zł transport przesyłki jest bezpłatny w przypadku przedpłaty na konto bankowe lub opcji zapłaty w systemach płatności poprzez operatora płatności. W tym wypadku firma KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. ponosi wszelkie koszty transportu. Klient płaci wówczas tylko za wartość zakupionego towaru. Przy zamówieniach za pobraniem bezpłatny transport towarów obowiązuje od kwoty zakupów powyżej 449 zł. Informacja szczegółowa o aktualnych kosztach przesyłki zamieszczona jest w zakładce „DOSTAWA” na stronie Sklepu.

VII. Reklamacje
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego towaru bez wad. W przypadku, jeśli otrzymany towar jest uszkodzony lub Zamawiający stwierdzi jego wadliwość lub wady jakościowe – produkt zostanie wymieniony bądź kwota zostaje zwrócona na życzenie Klienta. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@kreta24.pl lub dodatkowo telefonicznie pod nr telefonu 32 231 55 80. W reklamacji należy podać: imię i nazwisko Klienta, dane identyfikujące transakcje (np. numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia, login zarejestrowanego użytkownika, itp.), przedmiot reklamacji, okoliczności dotyczące jej zaistnienia, dokumentację zdjęciową, dane do korespondencji: adres, adres e-mail – umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna. Klient może żądać naprawy lub wymiany na nowy towar, a także obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna), czyli zwrotu pieniędzy. Sprzedawca może oferować wymianę lub naprawę, ale tylko jeśli nastąpi ona niezwłocznie i nie będzie wiązać się z niedogodnościami. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku reklamacji i zwrotu towarów, które są wynikiem błędów KRETA24 SPÓŁKA Z O.O., firma zwraca koszty przesyłki oraz należności za zamówione produkty. W innych przypadkach firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej oraz prawnej za zamówienia dokonane niezgodnie z oczekiwaniami klientów- na skutek ich błędów.

VIII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W tym czasie Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę. W tym przypadku koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedawcy do Klienta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli w czasie zawierania umowy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył Kupujący.

IX. Ochrona danych osobowych RODO
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gliwicach ul. Dworcowa 60. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych. Są to następujące informacje: dane rejestracyjne (identyfikacyjne) podmiotu, dane wysyłkowe, dane księgowe. Dane Państwa będą przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna-sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno–księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby: - Odpowiednio przeszkoleni pracownicy firmy KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. - Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe - Biuro Rachunkowości i Finansów. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia. W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy info@kreta24.pl lub na adres siedziby: KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. 44-100 Gliwice ul. Dworcowa 60. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

X. Postanowienia końcowe
Sprzedaż produktów przez KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie przez Klienta zamówienia przez stronę www.kreta24.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów zwartych w Regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania. KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od momentu umieszczenia jej na stronie sklepu, przy czym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271. 4. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

XI Sprzedaż wyrobów alkoholowych wyłącznie dla osób powyżej 18 lat

Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/1853/B/102/2024 z dnia 21.12.2023 r. wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j./ i. art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Gliwicach (44-100), przy ul. Dworcowej 60, telefon:577 799 733; e-mail: info@kreta24.pl

Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Gliwicach przy ul. Dworcowej 60, w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Istnieje również możliwość skorzystania z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy. W celu skorzystania z tej opcji, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej informacji w formularzu zakupowym w polu "dodatkowe informacje" o treści: "Jeżeli w moim zamówieniu znajduje się alkohol (wino) potwierdzam, że mam >18 lat oraz upoważniam kuriera firmy DHL lub Inpost (w zależności od wyboru) do odbioru przesyłki w moim imieniu."

Odstąpienie od umowy:
Adresat: KRETA24 SPÓŁKA Z O.O.. 44-100 Gliwice ul.Dworcowa 60, adres e-mail: info@kreta24.pl
2) Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) 
l Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ...
l Adres konsumenta (-ów) …
l Podpis konsumenta (-ów) … (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
l Data ………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail: info@kreta24.pl)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium