Wersje językowe
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Kreta24 Sp. z o.o..
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Kreta24 Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych o Użytkownikach, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep, zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu obowiązują definicje zawarte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy, a dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są odpowiednio zabezpieczone, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji chronione są protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces transmisji danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na fakt, że dane te są chronione przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Ze względu na dobrowolność podania przez Użytkownika danych osobowych w Sklepie, Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Sprzedawcy usunięcia podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

2. DANE OSOBISTE
2.1 Podczas korzystania ze Sklepu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i do wysyłki)
przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
podczas składania zamówienia (dane kontaktowe i do wysyłki)

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie do celów wskazanych w Regulaminie Sklepu tj. W celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także usługi i towary prezentowane w Sklepie.

2.2 Dane osobowe Kupujących niezbędne do realizacji dostawy przekazywane są podmiotom dostarczającym zamówiony towar (firmom kurierskim, operatorom pocztowym itp.) W celu dostarczenia towaru / usługi Kupującemu.

3. MAILING
3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy w formie mailingu. Mogą to być np. Informacje o promocjach lub nowościach w Sklepie.

3.2 Warunkiem otrzymywania mailingu jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez kliknięcie w link w treści wiadomości przesłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby mailingi wysyłane były nie częściej niż to konieczne i nie obciążały skrzynki pocztowej Użytkownika.

4. NEWSLETTER
4.1 W przypadku gdy w Sklepie świadczona jest usługa newslettera, Użytkownicy niebędący Kupującymi (Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie) mogą skorzystać z tej usługi poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera dostępnego na stronach Sklepu i wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera możliwa jest poprzez wypełnienie formularza zapisu na newsletter na stronach Sklepu, a także poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletter).

5. Pliki COOKIES 
5.1 Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obsługi transakcji w Sklepie. Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to utrudnić korzystanie ze Sklepu.

6. Ochrona danych osobowych RODO
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych, i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (dalej: „rozporządzenie”), pragniemy poinformować, że:
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Guest s.c. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 12/1.
 
2. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w zakresie realizacji zamówień, wysyłki, a także prowadzenia działalności księgowej i marketingowej.
Oto następujące informacje:
 
a.  dane rejestracyjne (identyfikacyjne) podmiotu
b.  szczegóły dostawy
c.  dane księgowe
 
3. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy Sprzedaży) - na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b RODO.
 
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy kupna-sprzedaży, w tym dostarczenie zamówionych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym przy realizacji zamówień oraz w procesach prawno-księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W sytuacjach, w których przekazujesz nam dane osobowe, zakładamy, że wypełniłeś wszystkie obowiązki wymagane rozporządzeniem RODO w zakresie tych danych. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem lub dostępem osób nieuprawnionych.
 
5. Dostęp do Twoich danych osobowych mają następujące osoby:
- Odpowiednio przeszkoleni pracownicy KRETA24 SPÓŁKA Z O.O.
- Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe
- Biuro Rachunkowo-Finansowe
 
6. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją i wysyłką zamówienia.
 
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia. W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmian zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prosimy o przesłanie stosownego listu na adres e-mail info@kreta24.pl lub na adres siedziby: KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. 44-100 Gliwice ul. Dworcowa 60


9. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niepodanie niektórych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia, a tym samym brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.


10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

informacje na temat użytkowania plików cookies

Cookie dotyczące sklepu  

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,
  • oddanie głosu w ankiecie.

Ochrona danych osobowych RODO
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gliwicach ul. Dworcowa 60.
 
2. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych.

Są to następujące informacje:
 
a.   dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu
b.   dane wysyłkowe
c.   dane księgowe
 
3. Dane Państwa będą przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna- sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.
 
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:
- Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy KRETA24 SPÓŁKA Z O.O.
- Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe
- Biuro Rachunkowości i Finansów
 
6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.
 
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy info@kreta24.pl lub na adres siedziby: KRETA24 SPÓŁKA Z O.O. 44-100 Gliwice ul.Dworcowa 60


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.


10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium